วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทรงนักเรียน


วิธีการตัดผมทรงนักเรียน
1.  การใช้ปัตตาเลี่ยนตัดเต็มหน้าฟัน  เริ่มตัดจากจอนขวาไปถึงสุดแนวลูกแก้ว  ตัดลักษณะนี้ให้รอบศรีษะความยาวของผมมีลักษณะ  ขาว  นวล  กลืน
2.  การใช้หวีใหญ่วางบนกลางศรีษะใช้ปัตตาเลี่ยนตัด  ให้ได้ฉากเรียบมีความยาว 123 ซ.ม. ถึงความยาวด้านหน้า
3.  ใช้หวีวางตัดส่วนบน  ลดความยาวลงมาแนวขวัญให้เชื่อมแนวผมส่วนล่าง
4.  การใช้หวีเล็กและปัตตาเลี่ยนตัดแต่งผม  สร้างผม  ขาว,  นวล  ตรงแนวลูกแก้วให้รอบรูปศรีษะ
5.  ใช้ภู่แป้งลูบปลายผมทุกส่วนเบาๆ  สังเกตดูลักษณะรูปทรงและเส้นผมที่มีความยาวหรือมีขอบผมไม่เท่ากัน
6.  ใช้หวีเล็กกับกรรไกร  ตัดแต่งปลายผมยาวอีกครั้ง
7.  ใช้แปรงปัดๆ  เศษผมให้สะอาดเรียบร้อย