วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทรงนักเรียน


วิธีการตัดผมทรงนักเรียน
1.  การใช้ปัตตาเลี่ยนตัดเต็มหน้าฟัน  เริ่มตัดจากจอนขวาไปถึงสุดแนวลูกแก้ว  ตัดลักษณะนี้ให้รอบศรีษะความยาวของผมมีลักษณะ  ขาว  นวล  กลืน
2.  การใช้หวีใหญ่วางบนกลางศรีษะใช้ปัตตาเลี่ยนตัด  ให้ได้ฉากเรียบมีความยาว 123 ซ.ม. ถึงความยาวด้านหน้า
3.  ใช้หวีวางตัดส่วนบน  ลดความยาวลงมาแนวขวัญให้เชื่อมแนวผมส่วนล่าง
4.  การใช้หวีเล็กและปัตตาเลี่ยนตัดแต่งผม  สร้างผม  ขาว,  นวล  ตรงแนวลูกแก้วให้รอบรูปศรีษะ
5.  ใช้ภู่แป้งลูบปลายผมทุกส่วนเบาๆ  สังเกตดูลักษณะรูปทรงและเส้นผมที่มีความยาวหรือมีขอบผมไม่เท่ากัน
6.  ใช้หวีเล็กกับกรรไกร  ตัดแต่งปลายผมยาวอีกครั้ง
7.  ใช้แปรงปัดๆ  เศษผมให้สะอาดเรียบร้อย

แบบทรงผม

การใช้เครื่องมือ


วิธีการจับหวี
1.  การแบ่งหวีออกเป็น 3 ส่วน  จับโคนเพียง 1 ส่วน
2.  นิ้วหัวแม่มือจับอยู่ใต้ของสันหวี  วางนิ้วชี้อยู่บนฟันหวี  ปลายนิ้วกลางวางแตะนิ้วหัวแม่มือ  นิ้วนาง  นิ้วก้อย  กางนิ้วพองามใช้ในการแตะศริษะเบาๆ  ทำให้การจับหวีนิ่ง
วีธีการจับกรรไกร
1.  ใส่นิ้วหัวแม่มือขวาในห่วงของกรรไกรด้านที่ไม่มีหาง
2.  ใส่นิ้วนางลงไปในห่วงของขากรรไกรด้านที่มีหาง  นิ้วชี้  นิ้วกลางวางที่ขาของกรรไกรยึดกระชับให้กรรไกรนิ่งเป็นหลักให้มั่น  นิ้วก้อยวางที่หางรักษาระดับกรรไกรให้พอดี
3.  ใช้นิ้วหัวแม่มือขยับกรรไกรขึ้นลงเพียงนิ้วเดียวในการตัด  ออกกำลังตัดไม่ต้องเกร็ง
4.  เมื่อใช้กรรไกรตัดแต่ละช่อแล้ว  ควรเก็บกรรไกรไว้อยู่ในมือ  เมื่อต้องการตัดก็นำออกมาใช้  ทำเช่นนี้ทุกครั้ง
วีธีการจับปัตตาเลี่ยน
(แบบที่ 1.)
1.  จับด้านข้างของปัตตาเลี่ยน  ให้พอดีในอุ้งมือ
2.  วางนิ้วหัวแม่มือไว้บนฝาปัตตาเลี่ยน  นิ้วชี้อยู่ด้านข้าง
3.  นิ้วกลาง  นิ้วนาง  นิ้วก้อยประคองไว้ที่ไต้ท้องปัตตาเลี่ยน
4.  จับลักษณะนี้ใช้ตัดผมด้านล่างขึ้นไปหาส่วนบนศรีษะ
(แบบที่ 2.)
1.  ให้ปัตตาเลี่ยนวางอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้  นิ้วกลางจับให้กระชับ
2.  นิ้วนาง  นิ้วก้อยประคองใต้ท้องปัตตาเลี่ยน
3.  จับลักษณะนี้ใช้ตัดผมส่วนบนศรีษะ
วีธีการจับมีดโกน
1.  ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับมีดโกน  ถัดจากปุ่มดันใบมีด
2.  นิ้วชี้  นิ้วกลาง  นิ้วนางให้เรียงอยู่ด้านหน้า
3.  นิ้วหัวแม่มือ  นิ้วก้อยให้เรียงอยู่ด้านใน
4.  จับด้ามมีดโกนให้กระชับคว่ำฝ่ามือยกด้ามมีดเล็กน้อย
5.  วางใบมีดทำมุมประมาณ 10 15 องศา  สันมีดวางที่ปลายเล็บ
6.  การใช้มีดโกนแต่ละครั้งควรกันให้เบา  ให้สังเกตน้ำหนักมือในการกัน

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

เครื่องมือ/อุปกรณ์


การจับเครื่องมือนั้นมีความสำคัญมาก  ถ้าจับไม่ถูกวิธีแล้วผลการตัดผมก็จะไม่ได้รับทรงที่สวยงามเปรียบเสมือนการเขียนหนังสือ  ถ้าจับปากกาไม่เป็นเสียแล้วไฉนแล้วจะเขียนหนังสือได้  นักศึกษาควรเรียนรู้วิธีการจับเครื่องมือที่ถูกต้อง  ดังต่อไปนี้
อุปกรณ์และเครื่องใช้
1.  ปัตตาเลี่ยน                                                                     14.  แปรงอ่อน
2.  กรรไกรตัด                                                                       15.  เสื้อคลุม
3.  กรรไกรฟัน                                                                       16.  ผ้าปิดปาก
4.  หวีเล็ก                                                                              17.  แอลกอฮอล์
5.  หวีซอย                                                                            18.  โคโลญ
6.  หวีใหญ่                                                                            19.  สำลี
7.  มีดโกน                                                                            20.  น้ำมันใส่ผม
8.  เก้าอี้ตัดผม                                                                      21.  สเปรย์,  เจล
9.  ผ้าคลุม                                                                            22.  แปรงไดร์ผม
10.  ผ้าขนหนูผืนใหญ่                                                           23.  ไดร์เป่าผม
11.  ผ้าขนหนูผืนเล็ก                                                            24.  กระบอกฉีดน้ำ
12.  กล่องสบู่ ภู่                                                                25.  หัวหุ่นใช้ฝึก
13.  กระปุกแป้ง ภู่        


แรงบันดาลใจ

      การที่เราจะทำงานสักอย่าง....ต้องมีใจรักแรงศรัทธากับงานที่เราจะทำ      มันจะเป็นแรงบันดาลใจของเราให้เราขยันศึกษาหาความรู้   และมีความเพลิดเพลินในงานที่เราจะทำ        เป็นผลพลอยได้นำมาซึ่งประสบกราณ์
      การเรียนวิชาตัดผมไม่ใช้เรื่องยาก ถ้าเรารู้หลักและเทคนิคการตัดผม แล้วนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี่สมัยใหม่ จะทำให้เรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ

ตัดผมไม่ใช้เรื่องยาก

-แรงบันดาลใจ
-เครื่องมือ/อุปกรณ์
-แบบทรงผม
-ทรงนักเรียน
-ทรงรองทรงสูง
-ทรงรองทรงต่ำ
-ทรงแฟชั่น

BARBER CUT